ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ Social Science Asia ประจำปี 2561

06 มิถุนายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 270 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ Social Science Asia ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ทุนการจัดทำวารสารทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน ระยะเวลาในการส่งมอบวารสารภายใน 6 เดือน นับจากวันทำสัญญารับทุน
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2693/--2561.aspx#.WxY7eCAxWM9

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1919002724810536/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook