ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

05 มิถุนายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 2673 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม
Thailand Research Expo : Symposium 2018
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เพื่อนำเสนอผลงาน ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)"
จัดในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim
แชร์ข่าวนี้บน facebook