ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

04 มิถุนายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 380 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ Social Science Asia ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ทุนการจัดทำวารสารทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน ระยะเวลาในการส่งมอบวารสารภายใน 6 เดือน นับจากวันทำสัญญารับทุน

กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

ดาวน์โหลด :

  1. ประกาศทุนวารสารสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 (PDF)
  2. แบบเสนอขอรับทุน ปี 2561 (DOCX)

 

ผู้สนใจสามารถขอรับทุน โดยจัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร. 02 5612445 ต่อ 706, 707 โทรสาร 02 579 6895 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2693/--2561.aspx#.WxSrx5dQiUk
แชร์ข่าวนี้บน facebook