ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

08 พฤษภาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 426 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nstru.ac.th/web/nstruconference4/index.php/th/home
แชร์ข่าวนี้บน facebook