ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าฝึกอบรม

01 พฤษภาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 377 ครั้ง
     ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ต่างๆ ในเดือน มิถุนายน - สิงหาคม  2561 จำนวน 3 หลังกสูตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook