ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" รอบที่ 3

19 เมษายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 2525 ครั้ง
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" รอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 

โดยนักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) มาที่อีเมล trf.agribiot@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

**ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด จะให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-191-2657, 098-482-4963 

Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ(Concept proposal) : 
PDF : https://www.dropbox.com/s/so4z7zw50uds73q/Concept%20Proposal%202561.pdf?dl=0
MS Word : https://www.dropbox.com/s/ifc3mdempvwjf5n/Concept%20Proposal%202561.docx?dl=0

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย :https://www.dropbox.com/s/woxfgwba9k0htda/Framework2561_AgriBiotTRF.pdf?dl=0
แชร์ข่าวนี้บน facebook