ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

02 เมษายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 313 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1851319274912215/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook