ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

03 เมษายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 446 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
2. รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เยียระยง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี น้อยน้ำใส
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1852096378167838/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook