ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเทภทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (ครั้งที่ ๒) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มรพส. ปีงบ 61

02 เมษายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 320 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเทภทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (ครั้งที่ ๒) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มรพส. ปีงบ 61 สนับสนุนทุนวิจัย 4 ประเภท ดังนี้
1. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
3. ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
4. ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.psru.ac.th/ (ประกาศกองทุน ครั้งที่ 2) หรือติดต่อฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7230 หรือ 055-267038ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1851157384928404/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook