ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “พื้นที่ชนบทไทย โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่”

29 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 400 ครั้ง
เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
“พื้นที่ชนบทไทย โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่”

งานเสวนาเชิงปฏิบัติการ ที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้ 
แต่ยังให้คุณสัมผัสพื้นที่วิจัยจริงอย่างใกล้ชิด 
และยังเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการรุ่นใหม่
จะได้กระทบไหล่นักวิจัยรุ่นใหญ่
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ สกว. 
ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วม
เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
TSDF –TRF Sustainability Forum 1/2018
"พื้นที่ชนบทไทย 
โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่"
ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 
5 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
(*ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าอบรม
ยกเว้นค่าเดินทางเข้าร่วม)

*สำหรับผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://bit.ly/tsdf-sustainability-forum-2018-application-fo…

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ 
http://bit.ly/tsdf-trf-sustainability-forum-2018

**ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเฉพาะ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ 
http://bit.ly/tsdf-sustainability-forum-2018-register (รับจำนวน 60 ท่าน)

***สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมตลอด 3 วัน ตอนนี้เหลือที่นั่งไม่ถึง 20 ที่นั่งแล้วครับลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/posts/1897057916979863
แชร์ข่าวนี้บน facebook