ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

19 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 312 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
รายละเอียดตามเอกสารแนบลิงก์เพิ่มเติม : http://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-intranet/item/12742-announce-re-ee-60
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook