ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for sustainable development)"

17 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 541 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for sustainable development)" 
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://human.skru.ac.th/husoconference/indexx.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook