ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)

12 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 520 ครั้ง
TRF-Logo-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
(เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

1.1 หลักการและเหตุผล

ยุคปัจจุบัน เป็นยุคเทคโนโลยี รัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทย เป็นไทยแลนด์ 4.0 มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามารองรับการบริหารทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภาพในทางลบเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ คืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นภัยทางเทคโนโลยี มีประชาชนจำนวนมากมาย ถูกหลอกลวงโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความเสียหายทั้งต่อผู้ใช้งานส่วนบุคคลและเครือข่ายในวงกว้าง ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น การหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวโดยการสร้างหน้าเวปปลอมให้ผู้ใช้งานลงชื่อใช้ระบบ หรือ การสร้างโค๊ดอันตรายเพื่อมุ่งทำลายข้อมูลหรือสร้างความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้จักกันทั่วไป ที่เรียกว่าไวรัสเวิร์ม เป็นต้น

1.2 สภาพปัญหา

ปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประชาชนมีการใช้สื่อสารครอบคลุมเกือบทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การเสพข่าวสาร และความบันเทิง การดำเนินธุรกิจ หรือธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้เหล่าอาชญากรใช้การสื่อสารสนเทศหลอกลวงผู้อื่น ส่งผลให้ตกเป็นเหยื่อทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตถูกแฮกเกอร์ขโมยและนำไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้กระทบต่อเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว ตลอดจนเรื่องการหลอกลวงทางด้านการกระทำความผิดต่อตัวข้อมูล และต่อระบบคอมพิวเตอร์  ทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงหรือหมิ่นสถาบันหรือหมิ่นประมาทด้วยภาพตัดต่อ ทางด้านการหลอกลวงทางบัตรเครดิตทางด้านการหลอกลวงทาง เฟสบุค ทางไลน์  ทาง ด้านการหลอกลวงอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การจ่ายเงินทางเทคโนโลยีแล้ว ไม่ได้สินค้า แอบอ้างชื่อไปโกงคนอื่น เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ทางชุดโครงการฯ จึงมุ่งสนใจให้นักวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ให้เป็นแนวทางในการป้องกันปราบปราม และเพื่อหาหนทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชนต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหาหนทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทางบัตรเครดิต
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทาง เฟสบุค ทางไลน์
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง ด้านการหลอกลวงอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การจ่ายเงินทางเทคโนโลยีแล้ว ไม่ได้สินค้า แอบอ้างชื่อบุคคลไปโกงคนอื่น เป็นต้น
 2. เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการกระทำความผิดต่อตัวข้อมูล และต่อระบบคอมพิวเตอร์  (แฮกเกอร์) และพัฒนากฎหมายในการกระทำผิดด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 3. เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงหรือหมิ่นสถาบันหรือหมิ่นประมาทด้วยภาพตัดต่อ

3. กรอบการวิจัย

 1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทางบัตรเครดิต
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทาง เฟสบุ๊ค ทางไลน์
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง ด้านการหลอกลวงอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การจ่ายเงินทางเทคโนโลยีแล้ว ไม่ได้สินค้า แอบอ้างชื่อบุคคลไปโกงคนอื่น เป็นต้น
 2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการกระทำความผิดต่อตัวข้อมูล และต่อระบบคอมพิวเตอร์ (แฮกเกอร์) และพัฒนากฎหมายในการกระทำผิดด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 3. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงหรือหมิ่นสถาบันหรือหมิ่นประมาทด้วยภาพตัดต่อ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link ข่าวลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/9kEt5a
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook