ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วม Workshop on evidence synthesis fo decision making

27 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 401 ครั้ง
        ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand (EnT) ได้กำหนดจัด Workshop on evidence synthesis fo decision making ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพ 
        ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่เรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500.- บาทต่อท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรัชนี  บุญพา  หมายเลยโทรศัพท์ 02 126 7632 ถึง 34 ต่อ 122 อีเมล์ ratchanee@knit.ot.th 

       ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่เอกสารแนบ ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.knit.or.th/web/2018/01/workshop-on-evidence-synthesis-for-decision-making/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook