ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 892 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยครับ
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook