ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 - 2561 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 537 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 - 2561

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS
ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล

กำหนดการ
นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 - 2560 เข้าอบรม เวลา 08.30 - 12.00 น.

นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 เข้าอบรม เวลา 13.00 - 16.00 น.

แจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายคลังข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7211 หรือ 055-267038

หมายเหตุ : ขอให้นักวิจัยนำไฟล์ข้อมูลการดำเนินงานวิจัย พร้อมคอมพิวเตอร์ (note book) มาด้วยลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1805065409537602/?type=3&theater
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook