ข่าวประชาสัมพันธ์

Nac2018 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14

04 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 522 ครั้ง
     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญท่านร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใน 5 ด้าน ได้แก่

        - อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation)
        -ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation)
        -การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life)
        -เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels)
        -นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture)

     เต็มอิ่มกับการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและชมผลงานของนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ
        - Big Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0
        - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
        - อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค 4.0
        - Digital Healthcare Technology กับการดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต
        -งานวิจัยสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์
        -เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0
        -ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล
        -แนะนำทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและต่างประเทศ
        
     +สัมผัสผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำของไทยกับกิจกรรม NSTDA Open House ที่จะช่วยสร้างโอกาส เติมเต็มและต่อยอดธุรกิจของคุณ
     +มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิด
     +กิจกรรมสนุกคิดกับนักวิทย์น้อย

พลาดไม่ได้ 9-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 มีนาคม เริ่มเวลา 13.00 น.)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac
หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000​ลิงก์เพิ่มเติม : www.nstda.or.th/nac
แชร์ข่าวนี้บน facebook