ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

30 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 535 ครั้ง
ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-announcement/11791-prolongation-apply-for-joining-thailand-higher-education-s-academic-research-evaluation-in-sciences-and-technology-2560
แชร์ข่าวนี้บน facebook