ข่าวประชาสัมพันธ์

(เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

29 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 427 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว!! สำหรับทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้าน #มนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 รายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอโครงการตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/hru/11788-apply-now-call-for-paper-for-humanities-research-under-targeted-research-program-rnd-2-2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 18 ก.พ. 2561 ด่วน! รับพิจารณาเฉพาะ 50 โครงการแรกที่ Submit เข้าสู่ระบบ NRMS ก่อนเท่านั้น
แชร์ข่าวนี้บน facebook