ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

26 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 312 ครั้ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook