ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. ร่วมกับ The Royal Society และ British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ Newton Fund ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ "Newton Advanced Fellowship"

23 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 416 ครั้ง
สกว. ร่วมกับ The Royal Society และ British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ Newton Fund ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ "Newton Advanced Fellowship" ใน 2 สาขา ดังนี้

1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 3 ทุน)
2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 2 ทุน)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/…/11779-call-for-paper-newton-advance…

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มีนาคม 2561
แชร์ข่าวนี้บน facebook