ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

26 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 631 ครั้ง
การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ

ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability : UNU-IAS), USAID ADAPT Asia-Pacific, U.S. Forest Service (USFS), และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ    ๕ รอบ ในวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ของสหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ โดยการปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนได้ที่ :

   http://www.icccb.sirindhornpark.or.th/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook