ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

23 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 483 ครั้ง
งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใน 5 ด้าน ได้แก่

1) อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation) 
2) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation) 
3) การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life) 
4) เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels) 
5) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture)

•เต็มอิ่มกับการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและชมผลงานของนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
•สัมผัสผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำของไทยกับกิจกรรม NSTDA Open House ที่จะช่วยสร้างโอกาส เติมเต็มและต่อยอดธุรกิจของคุณ
•มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิด
•กิจกรรมสนุกคิดกับนักวิทย์น้อย

วันที่ 9-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. 
(ยกเว้นวันที่ 9 มีนาคม เริ่มเวลา 13.00 น.)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
ลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac
หรือโทร. 0-2564-8000

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nstda.or.th/nac/2018/
แชร์ข่าวนี้บน facebook