ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิดังเอกสารแนบนี้

18 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 891 ครั้ง
แจ้งกำหนดการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิดังเอกสารแนบนี้
อัพเดทเอกสาร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา  11.38 น.
นักวิจัยที่ไม่มีรายชื่อในกำหนดการ รบกวนติดต่อที่ฝ่ายวิจัย หมายเลขภายใน 7230 หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 055 267 038 หรือที่ ห้องฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยด่วน
     
- กำหนดการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
- กำหนดการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook