ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 438 ครั้ง


ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ขยายเวลาจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.ลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=390
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook