ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2559

26 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 535 ครั้ง


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)

ด้วย วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๕๙  ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น

 

เอกสารเพิ่มเติม : 

 

 1.   ประกาศเสนอผลงานขอรางวัล RIN - สายอุดมศึกษา    
 2.   จม. เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด - ทั่วไป    
 3.  แบบฟอร์ม - ข้อเสนอโครงการ    
 4.  แบบตอบรับ - ประกวดสิ่งประดิษฐ์    

 

สอบถามเพิ่มเติม :

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (จว.กปจ.)

โทร. 02-5612445 ต่อ 459,568
แชร์ข่าวนี้บน facebook