ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ในระบบ NRMS

22 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 339 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทำการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ในระบบ NRMS ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://research.psru.ac.th/files/download/res_374_21-12-2560.pdf
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7230 หรือ 055-267038ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1743987808978696/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook