ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

09 มกราคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 669 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย
จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดที่ http://research.psru.ac.th/download.php?case=research-management

ประกาศ
     ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร
     
แบบข้อเสนอโครงการทุนสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     แบบข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     ปฏิทินการดำเนินงานขอรับข้อเสนอกองทุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 7230 หรือ 055-267038

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/pcb.1743967365647407/1743958805648263/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook