ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร)

07 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 281 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร)
 
โดยมีกำหนดการแต่ละคณะ ดังนี้
 
1. คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 125 อาคาร 1 ชั้น 2 (ส่วนวังจันทน์)
 
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
 
3. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง MS 308
 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 13.30-15.30 น. อาคาร 5 ณ ห้องประชุมชั้น 1
 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง สว.115
 
6. โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1
 
 
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น.
 
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 7230 หรือ 055 - 267038
 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1729097497134394/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook