ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้โอนเงินทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

28 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 440 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ทราบ

ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้โอนเงินทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) แต่เนื่องจากเป็นเช็คต่างสาขา ดังนั้นท่านจะสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : ขอให้ทุกท่านตรวจสอบยอดเงินได้ และขอให้ทุกท่านอย่างพึงถอนเงินฝากธนาคารออกหมด ขอให้คงไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 2000 บาท มิฉะนั้นบัญชีจะปิดอัตโนมัต

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณระวี ไกรโชค(น้องส้ม) โทร 055-267038 หรือ 7211ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1720010014709809/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook