ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการ พวอ. ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันที่ 30 พ.ย. 2560

23 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 414 ครั้ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair”

งานเดียวที่ท่านจะได้พบกับแหล่งทุนมากถึง 5 แหล่งทุน

ขอเชิญร่วมงานใน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการงาน “Industrial R&D Fund Fair”

เวลา กิจกรรม
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วม
9.00 - 11.30 น.

สกว. - ทุน พวอ. โดย ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล หัวหน้าโครงการ “พัฒนาหัวข้องานวิจัยเชิงรุก สำหรับภาคอุตสาหกรรม”

สกว. - ฝ่ายอุตสาหกรรม โดย ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - คูปองนวัตกรรม โดย นาวสาวสุวรรษา ทองหยู และ นางสาววรรณิตา ทองพัด ผู้ประสานงานโครงการ

สวทช. - ITAP โดย ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส

สวทน. - Talent Mobility โดย ดร.พลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม

สกอ. - Talent Mobility โดย คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ.

 11.30 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และ ถาม-ตอบ
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. กิจกรรม Matching นักวิจัย, บริษัท และทุน

* กำหนดการ / หัวข้อการบรรยายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ท่านผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/5xFoo7H4Wl1puQXh2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน: นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์
โทร : 02 2180 2880 ต่อ 563
โทรสาร : 02 218 4178
มือถือ : 089 678 5167
อีเมล์ : s.juthams@gmail.com / icounisearch@gmail.com


➥ เอกสารประกาศและกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (R_and_D_Fund_Fair_A4_Poster.jpg)Poster โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน “Industrial R&D Fund Fair” 17
Download this file (R_and_D_Industrial_Fund_Fair_2017_Agenda.jpg)Agenda กำหนดการประชุม “Industrial R&D Fund Fair” วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560 12

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/udr3Tk
แชร์ข่าวนี้บน facebook