ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอประชาสัมพันธ์ สกว. เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 61”

17 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 451 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอประชาสัมพันธ์

สกว. เปิดรับสมัคร
“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 61”

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

***""สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ""***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.thลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/pcb.1708778702499607/1708777745833036/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook