ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอประชาสัมพันธ์ สกว. เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

17 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 361 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอประชาสัมพันธ์
 
สกว. เปิดรับสมัคร
“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560
ประกาศผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 
สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย
 
สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rgjadvanced.trf.or.th
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rgj.trf.or.th/main/th/announcements

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1708772215833589/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook