ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ภายใน มรพส.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา”

21 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 380 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์ภายใน มรพส.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)

วิทยากรโดย
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
2. ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
3. ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
4. ศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี
5. ศ.ดร.กิจการ พรหมมา
6. รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
7. รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
8. รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
9. ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน
10. ดร.เสถียร ฉันทะ

แจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7230 หรือ 055-267038ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1712688518775292/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook