ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่มีความสนใจในการชอบทำวิจัยมากกว่าการสอนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำกรอบทิศทางงานวิจัย และแนวทางการเสนอขอทุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัย มรพส.

17 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 284 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่มีความสนใจในการชอบทำวิจัยมากกว่าการสอนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำกรอบทิศทางงานวิจัย และแนวทางการเสนอขอทุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัย มรพส.

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์

วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7230 หรือ 055-267038ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1706775626033248/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook