ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ ทั้ง 6 ราย

29 ตุลาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 510 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ ทั้ง 6 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทาน บุญเมือง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มะปะวงศ์ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1690494264328051/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook