ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

19 ตุลาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 488 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

ในวันพุธที่ 1 พฤษจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์


วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร


หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 055-267038 หรือ 7230ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1680739195303558/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook