ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

06 ตุลาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 878 ครั้ง
     ด้วยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริงสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ
     ในการนี้ ศวปถ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้บุคลากรของท่านทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่กำหนด จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (.pdf) จำนวน 1 แผ่น มายังที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     นายสโรชพันธุ์  สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
     มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     เบอร์โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-938882 อีเมล : sarojbhan@roadsafetythai.org

ลักษณะเงื่อนไขและกรอบการดำเนินงานและ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ ดูที่เอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook