ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยที่เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th/ ไม่ได้ ขอให้นักวิจัย Refresh เว็บไซต์หลายๆครั้ง

03 ตุลาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 362 ครั้ง


แจ้งด่วนที่สุด !
 
นักวิจัยที่เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th/ ไม่ได้ ขอให้นักวิจัย Refresh เว็บไซต์หลายๆครั้ง
 
หมายเหตุ : เนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th/ ขัดข้อง ขอให้นักวิจัยพยายามอย่างเต็มที่

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/?hc_ref=ARQTdK-vQM0brSySowQa76s0Xy4YjZEMojHwhsv1tfaEcnN_PPZK4XoFxkATeEEQcOU&fref=nf
แชร์ข่าวนี้บน facebook