ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งงดให้บริการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

29 สิงหาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 489 ครั้ง
     ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกำหนดขอรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร จาก SIDCER (The Straegic Intiative for Devoloping Capacity of Ethical Review) NECAST (National Ethics Comittee Accreditation System in Thailand) ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
     ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารสำหรับขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแจ้งงดให้บริการด้านจริยธรรมในมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการฯ จะรับโครงการวิจัยที่เสนอขอเพื่อรับพิจารณาแต่ยังจะไม่ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะเร่งดำเนินการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
แชร์ข่าวนี้บน facebook