ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย : การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

25 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 2917 ครั้ง


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย : การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย : การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม พ.ศ.2559 ซึ่งกิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
          Session 1 : Start-Up Level ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
          Session 2 : Professional Level ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559
          Session 3 : Individual Follow-Up and Editing ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฏาคม 2559
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
     ในการนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook