ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบที่ 1

13 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 487 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นโดยการนําอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต เป็นแนวทางในการสร้างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุํมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้ว เซรามิค” ต.ปลักแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1584291641614981/?type=3&theater
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook