ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”

13 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 560 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ในระหว่างวันพุธที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำนักวิจัยเข้าร่วมงานในวันอังคารที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญนักวิจัยหรือบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ดังกล่าว ให้นักวิจัยดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองที่ www.research-expo-register.com และแจ้งรายชื่อมาที่ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พัก เบี้ยเลี้ยง และการเดินทางให้แก่นักวิจัย คณะละ 2 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย โทร 7230 รายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/

ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1585206084856870/?type=3&theater
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook