ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”

12 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 387 ครั้ง
 สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

***** พิเศษ !! ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก และกด Like กด Share https://www.facebook.com/enzeasetextile จะได้รับ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์เอนอีซ” ฟรี *****


หากสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครได้ด้วยตนเองผ่าน ระบบ Online: http://www.nstdaacademy.com/enz
2. Fax ใบสมัครมาได้ที่ 0 2644 8110
3. e-mail ใบสมัครมาที่ bas@nstda.or.thลิงก์เพิ่มเติม : https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/news-a-activities/931/enzease-2017/
แชร์ข่าวนี้บน facebook