ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

07 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 393 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" วิทยากรโดย คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล บรรณารักษ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) : หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Training room ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในโทร 7230 สายตรง 055-267-038 หมายเหตุ: หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1576784069032405/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook