ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เชิงวิชาการ

07 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 471 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เชิงวิชาการ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม MEETING 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในโทร 7230 สายตรง 055-267-038 หมายเหตุ: หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1576776165699862/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook