ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อดังตารางให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พ.ศ.2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงเวลาในการนำเสนอ ขอความกรุณาประสานนักวิจัยตามช่วงเวลาที่ท่านประสงค์เพื่อขอเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ **โดยในการให้ข้อมูลโครงการวิจัยนั้น จะเป็นรูปแบบการซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล**

05 กรกฏาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 782 ครั้ง
ประกาศ!! ขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อดังตารางให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พ.ศ.2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงเวลาในการนำเสนอ ขอความกรุณาประสานนักวิจัยตามช่วงเวลาที่ท่านประสงค์เพื่อขอเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ **โดยในการให้ข้อมูลโครงการวิจัยนั้น จะเป็นรูปแบบการซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล**


ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook