ข่าวประชาสัมพันธ์

สนช. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Sharing: Market Innovation Forum ในหัวข้อ การพัฒนา SMEs ไทยไปสู่ SME 4.0

30 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 611 ครั้ง
สนช. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Sharing: Market Innovation Forum ในหัวข้อ การพัฒนา SMEs ไทยไปสู่ SME 4.0

ภายในงานท่านจะได้เจาะลึกวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน เทคนิคการดูงบการเงิน ในแบบฉบับ Smart CEO 4.0 โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกรเงิน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และสำหรับนักบริหารพลาดไม่ได้กับกลุยทธ์และเทคนิคในการเฉลี่ยภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุดและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ จากสถาบันการเงินและกรมสรรพากร

******รับจำนวนจำกัดแค่ 30 ท่านเท่านั่น********

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องทับทิม ชั้น 11
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nia.or.th/onlinereg/home.php?id=138

**เงื่อนไขในการสมัคร สำนักงานของสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม**

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #สนช #nia #นวัตกรรม #innovation #thailand4.0 #ประเทศไทย4.0 #SMEBANK #SME #FinanceInnovation #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.nia.or.th/onlinereg/home.php?id=138
แชร์ข่าวนี้บน facebook