ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11

29 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 412 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560 (หรือจนกว่าจะครบ 200 บทความ)

รับลงทะเบียนเพียง 200 บทความ
- ภาคโปสเตอร์ 80 บทความ
- ภาคบรรยาย 120 บทความ

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ี 15 ก.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)319111 ต่อ 23515
โทรสาร : 039-471056

อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย,นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48957-9
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา


 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook