ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”

29 มิถุนายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 478 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.30 – 16.30 น.

รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

• นวัตกรรมการวิจัยด้านสังคม (Social Innovation) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
• แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ (High-Impact Research) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง

ลงทะเบียนระหว่าง 14 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
ช่องทางการลงทะเบียน: https://goo.gl/uhL9mF


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก
โทรศัพท์ เวลาราชการ: 053 942552
โทรศัพท์มือถือ 0816025730

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.sri.cmu.ac.th/sriweb/th/news/index.php?id=MTI0Mw%3D%3D
แชร์ข่าวนี้บน facebook